CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 443169

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 51 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
24/10/2017

Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND

03/11/2017
29/03/2017

Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND

08/04/2017
07/07/2016

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND

17/07/2016
26/03/2016

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND

05/04/2016
12/01/2016

Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND

22/01/2016
10/12/2015

Nghị quyết số 122/2015/NQ-HĐND

20/12/2015
20/03/2015

Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND

30/03/2015
21/10/2014

Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND

31/10/2014
06/09/2014

Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND

16/09/2014
14/08/2014

Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND

24/08/2014