CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 438144

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 51 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
07/07/2014

Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND

17/07/2014
14/01/2014

Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND

24/01/2014
12/12/2013

Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND

22/12/2013
26/11/2013

Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND

06/12/2013
23/08/2013

Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND

02/09/2013
27/07/2013

Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND

06/08/2013
11/07/2013

Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND

21/07/2013
14/05/2013

Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND

14/05/2013
25/01/2013

Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND

25/01/2013
06/12/2012

Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND

06/12/2012