CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3082780

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 108 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
14/07/2022

Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
17/12/2021

Nghị quyết số 55/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
13/12/2021

Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND

23/12/2021
15/03/2021

Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND

25/03/2021
07/01/2021

Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND

17/01/2021
29/12/2020

Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND

08/01/2021