CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3101846

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 25 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
14/07/2022

Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
09/12/2020

Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND

19/12/2020
29/06/2020

Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND

09/07/2020
22/05/2020

Nghị quyết số 297/NQ-HĐND

22/05/2020
17/07/2019

Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND

27/07/2019
09/07/2018

Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND

19/07/2018
23/03/2017

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND

02/04/2017
04/02/2016

Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND

14/02/2016
02/10/2014

Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND

12/10/2014
11/11/2013

Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND

21/11/2013