CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3046934

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 144 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
18/08/2022

Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND

28/08/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
17/06/2022

Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND

27/06/2022
11/03/2022

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND

21/03/2022
11/03/2022

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND

21/03/2022
11/03/2022

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND

21/03/2022
11/03/2022

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND

21/03/2022
17/12/2021

Nghị quyết số 83 /NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐND

27/12/2021