CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3084169

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 25 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
17/12/2021

Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
21/06/2021

Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND

01/07/2021
22/08/2019

Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND

01/09/2019
12/08/2019

Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND

22/08/2019
22/05/2019

Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND

01/06/2019
14/02/2019

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND

24/02/2019
12/02/2019

Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND

22/02/2019
08/08/2017

Quyết định số 4348/QĐ-UBND

08/08/2017
01/11/2016

Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND

11/11/2016
31/10/2016

Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND

10/11/2016