CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2246329

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 13 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
29/12/2020

Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND

08/01/2021
18/03/2019

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND

28/03/2019
20/04/2016

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND

30/04/2016
08/12/2014

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND

18/12/2014
28/07/2014

Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND

07/08/2014
19/08/2013

Quyết định số 5723/QĐ-UBND

19/08/2013
18/10/2012

Quyết định số 8551/QĐ-UBND

18/10/2012
29/03/2012

Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND

29/03/2012
17/02/2011

Chỉ thị số 02/CT- UBND

17/02/2011
20/10/2008

Chỉ thị số 20/CT-UBND

20/10/2008