CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 1457719

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 77 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
08/07/2020

Nghị quyết số 299/NQ-HĐND

08/07/2020
08/07/2020

Nghị quyết số 303/NQ-HĐND

08/07/2020
11/09/2019

Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND

21/09/2019
24/01/2019

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND

03/02/2019
14/01/2019

Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND

24/01/2019
26/07/2016

Quyết định số 4993/QĐ-UBND

26/07/2016
10/12/2015

Nghị quyết số 125/NQ-HĐND

10/12/2015
23/09/2015

Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND

03/10/2015
09/07/2015

Nghị quyết số 111/2015/NQ-HĐND

19/07/2015
10/07/2014

Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND

20/07/2014