CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 444412

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 56 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
17/12/2010

Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND

27/12/2010
06/12/2010

Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND

16/12/2010
03/12/2010

Nghị quyết số 102/2010/NQ-HĐND

13/12/2010
03/12/2010

Nghị quyết số 103/2010/NQ-HĐND

13/12/2010
03/12/2010

Nghị quyết số 104/2010/NQ-HĐND

13/12/2010
03/12/2010

Nghị quyết số 105/2010/NQ-HĐND

13/12/2010
03/12/2010

Nghị quyết số 106/2010/NQ-HĐND

13/12/2010
03/12/2010

Nghị quyết số 107/2010/NQ-HĐND

13/12/2010
02/12/2010

Nghị quyết số 98/2010/NQ-HĐND

12/12/2010
02/12/2010

Nghị quyết số 99/2010/NQ-HĐND

12/12/2010