CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 443259

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 56 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
25/05/2011

Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND

04/06/2011
19/05/2011

Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND

29/05/2011
16/05/2011

Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND

26/05/2011
06/05/2011

Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND

16/05/2011
18/04/2011

Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND

28/04/2011
14/03/2011

Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND

24/03/2011
08/03/2011

Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND

18/03/2011
10/01/2011

Quyết định số 01/QĐ-UBND

20/01/2011
20/12/2010

Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND

30/12/2010
20/12/2010

Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND

30/12/2010