CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 444408

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 41 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
20/11/2008

Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND

30/11/2008
20/11/2008

Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND

30/11/2008
21/07/2008

Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND

31/07/2008
11/07/2008

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND

18/07/2008
10/07/2008

Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND

17/07/2008
07/07/2008

Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND

14/07/2008
19/06/2008

Nghị quyết số 43/2008/NQ-HĐND

26/06/2008
19/06/2008

Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND

26/06/2008
15/05/2008

Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND

25/05/2008
10/04/2008

Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND

17/04/2008