CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 433906

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 41 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
27/06/2013

Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND

07/07/2013
05/02/2013

Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND

05/02/2013
27/08/2012

Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND

27/08/2012
13/08/2012

Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND

13/08/2012
07/03/2012

Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND

07/03/2012
26/12/2011

Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND

05/01/2012
23/12/2011

Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND

02/01/2012
15/12/2008

Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND

25/12/2008
04/12/2008

Nghị quyết số 67/2008/NQ-HĐND

14/12/2008
04/12/2008

Nghị quyết số 68/2008/NQ-HĐND

14/12/2008