CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 1021962

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 19 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
05/03/2018

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND

15/03/2018
25/12/2014

Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND

04/01/2015
04/09/2014

Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND

14/09/2014
23/10/2013

Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND

02/11/2013
24/04/2008

Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND

04/05/2008
11/04/2008

Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND

21/04/2008
02/04/2008

Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND

12/04/2008
14/12/2007

Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND

14/12/2007
21/08/2007

Chỉ thị số 18/2007/CT-UBND

31/08/2007