CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 446636

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 104 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
10/06/2019

Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND

20/06/2019
27/12/2018

Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND

06/01/2019
29/10/2018

Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND

08/11/2018
23/10/2018

Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND

02/11/2018
31/08/2018

Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND

10/09/2018
02/02/2018

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND

12/02/2018
23/01/2018

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND

02/02/2018
28/06/2017

Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND

08/07/2017
20/12/2016

Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND

30/12/2016
30/09/2016

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND

10/10/2016