CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 446696

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 104 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
17/12/2020

Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND

27/12/2020
03/09/2020

Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND

13/09/2020
10/08/2020

Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND

20/08/2020
20/06/2020

Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND

30/06/2020
24/04/2020

Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND

04/05/2020
07/04/2020

Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND

17/04/2020
13/03/2020

Nghị quyết số 287/2020/NQ-HĐND

23/03/2020
22/02/2020

Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND

03/03/2020
10/10/2019

Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND

20/10/2019
03/09/2019

Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND

13/09/2019