CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 448945

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 436 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
30/08/2007

Chỉ thị số 20/CT-UBND

30/08/2007
22/08/2007

Quyết định số 6568/QĐ-UBND

22/08/2007
17/07/2007

Chỉ thị số 16/CT-UBND

17/07/2007
03/07/2007

Quyết định số 5132/QĐ-UBND

03/07/2007
22/06/2007

Quyết định số 4701/QĐ-UBND

22/06/2007
18/06/2007

Chỉ thị số 13/CT-UBND

18/06/2007
14/06/2007

Quyết định số 4381/QĐ-UBND

14/06/2007
11/06/2007

Chỉ thị số 12/CT-UBND

11/06/2007
07/06/2007

Quyết định số 4210/QĐ-UBND

07/06/2007
04/06/2007

Quyết định số 4117/QĐ-UBND

04/06/2007