CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3107895

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 17 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
17/12/2021

Nghị quyết số 49/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 50 /NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND

27/12/2021
09/12/2020

Nghị quyết số 320/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 322/NQ-HĐND

19/12/2020
12/12/2019

Nghị quyết số 263/NQ-HĐND

12/12/2019
19/10/2018

Nghị quyết số 185/NQ-HĐND

19/10/2018
10/12/2015

Nghị quyết số 121/NQ-HĐND

10/12/2015
02/10/2015

Quyết định số 7261/QĐ-UBND

12/10/2015
09/07/2015

Chỉ thị số 05/CT-UBND

19/07/2015