CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3082987

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 25 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
17/12/2021

Nghị quyết số 78 /NQ-HĐND

27/12/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND

05/07/2021
06/03/2017

Quyết định số 1190/QĐ-UBND

06/03/2017
11/08/2016

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND

11/08/2016
11/08/2016

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND

11/08/2016
11/08/2016

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND

11/08/2016
10/12/2015

Nghị quyết số 134/NQ-HĐND

10/12/2015
14/10/2015

Quyết định số 7651/QĐ-UBND

14/10/2015
27/08/2015

Quyết định số 6276/QĐ-UBND

27/08/2015
13/12/2013

Nghị quyết số 52/NQ-HĐND

12/12/2013