CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 448710

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 436 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
05/12/2007

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND

05/12/2007
03/12/2007

Quyết định số 9538/QĐ-UBND

03/12/2007
28/11/2007

Chỉ thị số 21/CT-UBND

28/11/2007
22/11/2007

Quyết định số 9251/QĐ-UBND

22/11/2007
21/11/2007

Quyết định số 9236/QĐ-UBND

21/11/2007
05/11/2007

Quyết định số 8825/QĐ-UBND

05/11/2007
21/09/2007

Quyết định số 7473/QĐ-UBND

21/09/2007
21/09/2007

Quyết định số 7474/QĐ-UBND

21/09/2007
17/09/2007

Quyết định số 7343/QĐ-UBND

17/09/2007
17/09/2007

Quyết định số 7346/QĐ-UBND

17/09/2007