CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2930820

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 22 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
17/12/2021

Nghị quyết số 86/NQ-HĐND

27/12/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND

22/08/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 359/NQ-HĐND

22/04/2021
08/07/2020

Nghị quyết số 299/NQ-HĐND

08/07/2020
08/07/2020

Nghị quyết số 303/NQ-HĐND

08/07/2020
26/07/2016

Quyết định số 4993/QĐ-UBND

26/07/2016
10/12/2015

Nghị quyết số 125/NQ-HĐND

10/12/2015
27/03/2014

Chỉ thị số 04/CT-UBND

27/03/2014
23/10/2013

Chỉ thị số 15/CT-UBND

23/10/2013
27/05/2013

Chỉ thị số 06/CT-UBND

27/05/2013