CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2787123

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 34 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
11/10/2021

Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND

21/10/2021
16/12/2020

Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND

26/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 321/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 345/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 346/NQ-HĐND

19/12/2020
09/12/2020

Nghị quyết số 348/NQ-HĐND

19/12/2020
08/10/2020

Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND

18/10/2020
14/08/2020

Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND

24/08/2020
12/10/2019

Chỉ thị số 03/CT -UBND

12/10/2019
28/02/2019

Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND

10/03/2019