CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2320449

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 61 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
14/07/2022

Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
14/07/2022

Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND

24/07/2022
17/11/2021

Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND

27/11/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
08/07/2020

Nghị quyết số 304/2020/NQ-HĐND

18/07/2020
26/05/2020

Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND

05/06/2020
12/10/2019

Chỉ thị số 03/CT-UBND

22/10/2019