CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2704475

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 34 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
22/04/2009

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND

29/04/2009
27/02/2009

Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND

09/03/2009
13/02/2009

Chỉ thị số 02/CT-UBND

13/02/2009
02/10/2008

Quyết định số 8117/QĐ-UBND

02/10/2008
09/07/2008

Chỉ thị số 16/CT-UBND

09/07/2008
17/04/2008

Chỉ thị số 10/CT-UBND

17/04/2008
11/07/2007

Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND

21/07/2007
04/07/2007

Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND

14/07/2007
04/07/2007

Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND

14/07/2007
03/07/2007

Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND

13/07/2007