CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2703932

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 34 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
07/10/2013

Quyết định số 6887/QĐ-UBND

07/10/2013
09/09/2013

Quyết định số 6221/QĐ-UBND

09/09/2013
16/04/2013

Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND

16/04/2013
05/03/2013

Quyết định số 1666/QĐ-UBND

05/03/2013
08/11/2012

Quyết định số 9256/QĐ-UBND

08/11/2012
05/10/2012

Chỉ thị số 14/CT-UBND

05/10/2012
09/09/2011

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND

19/09/2011
10/08/2011

Quyết định số 6898/QĐ-UBND

10/08/2011
19/08/2009

Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND

29/08/2009
18/05/2009

Chỉ thị số 05/CT-UBND

18/05/2009