CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 389165

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 2 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
11/03/2022

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND

21/03/2022
21/10/2019

Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND

31/10/2019