CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 166575

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 29 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
17/12/2021

Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 55/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐND

27/12/2021