CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 1717037

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 1188 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
15/11/2023

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND

15/11/2023
15/11/2023

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND

15/11/2023
15/11/2023

Nghị quyết số 64/NQ-HĐND

15/11/2023
15/11/2023

Nghị quyết số 65/NQ-HĐND

15/11/2023
15/11/2023

Nghị quyết số 66/NQ-HĐND

15/11/2023
15/11/2023

Nghị quyết số 67/NQ-HĐND

15/11/2023
15/11/2023

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND

15/11/2023
15/11/2023

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND

15/11/2023
15/11/2023

Nghị quyết số 70/NQ-HĐND

15/11/2023
17/10/2023

Quyết định số 49/2023/QĐ-UBND

17/10/2023