CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3104530

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 18 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
11/09/2009

Chỉ thị số 12/CT-UBND

11/09/2009
09/03/2009

Chỉ thị số 03/CT-UBND

09/03/2009
24/10/2008

Quyết định số 8772/QĐ-UBND

24/10/2008
06/05/2008

Quyết định số 3615/QĐ-UBND

06/05/2008
22/04/2008

Chỉ thị số 11/CT-UBND

22/04/2008
14/06/2007

Quyết định số 4381/QĐ-UBND

14/06/2007
20/04/2007

Quyết định số 3006/QĐ-UBND

20/04/2007
16/04/2007

Chỉ thị số 09/CT-UBND

16/04/2007