CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3084632

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 18 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12/08/2021

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND

22/08/2021
12/10/2019

Chỉ thị số 03/CT-UBND

22/10/2019
19/03/2018

Quyết định số 1152/QĐ-UBND

19/03/2018
11/09/2015

Chỉ thị số 09/CT-UBND

11/09/2015
23/09/2014

Quyết định số 6734/QĐ-UBND

23/09/2014
12/09/2014

Chỉ thị số 16/CT-UBND

12/09/2014
15/04/2014

Chỉ thị số 05/CT-UBND

15/04/2014
26/08/2013

Chỉ thị số 12/CT-UBND

26/08/2013
04/12/2009

Chỉ thị số 16/CT-UBND

04/12/2009
27/11/2009

Quyết định số 8902/QĐ-UBND

27/11/2009