CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3102761

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 5 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
17/12/2021

Nghị quyết số 65 /NQ-HĐND

27/12/2021
30/05/2013

Chỉ thị số 07/CT-UBND

30/05/2013
06/09/2012

Quyết định số 7252/QĐ-UBND

06/09/2012
21/07/2008

Quyết định số 6758/QĐ-UBND

21/07/2008
04/04/2006

Chỉ thị số 09/CT-UBND

04/04/2006