CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3107070

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 26 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
05/06/2014

Quyết định số 3658/QĐ-UBND

05/06/2014
23/08/2013

Quyết định số 5806/QĐ-UBND

23/08/2013
15/08/2013

Quyết định số 5597/QĐ-UBND

15/08/2013
01/04/2013

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND

01/04/2013
03/10/2011

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND

03/10/2011
03/10/2011

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND

03/10/2011
03/10/2011

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND

03/10/2011
03/10/2011

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND

03/10/2011
27/06/2011

Quyết định số 5410/QĐ-UB

27/06/2011
27/06/2011

Quyết định số 5418/QĐ-UB

27/06/2011