CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3108123

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 26 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
20/06/2011

Quyết định số 5151/QĐ-UB

20/06/2011
14/06/2011

Quyết định số 4931/QĐ-UB

14/06/2011
25/05/2011

Chỉ thị số 07/CT-UBND

25/05/2011
10/05/2011

Chỉ thị số 06/CT-UBND

10/05/2011
22/03/2011

Quyết định số 2138/QĐ-UB

22/03/2011
19/03/2011

Quyết định số 2121/QĐ-UB

19/03/2011
19/03/2011

Quyết định số 2122/QĐ-UB

19/03/2011
17/03/2011

Quyết định số 2011/QĐ-UB

17/03/2011
18/10/2010

Quyết định số 7971/QĐ-UBND

18/10/2010
06/08/2010

Quyết định số 5879/QĐ-UBND

06/08/2010