CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3105418

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 55 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
11/03/2022

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND

21/03/2022
11/03/2022

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND

21/03/2022
11/03/2022

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND

21/03/2022
11/03/2022

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND

21/03/2022
17/12/2021

Nghị quyết số 83 /NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 70/NQ-HĐND

27/12/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND

22/08/2021