CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2929625

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 55 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12/08/2021

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 42 /NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND

22/08/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND

05/07/2021
25/06/2021

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND

05/07/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 354 /NQ-HĐND

22/04/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 357/NQ-HĐND

22/04/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 358 /NQ-HĐND

22/04/2021