CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2885747

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 55 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
08/07/2020

Nghị quyết số 306/NQ-HĐND

08/07/2020
08/07/2020

Nghị quyết số 307/NQ-HĐND

08/07/2020
08/07/2020

Nghị quyết số 309/NQ-HĐND

08/07/2020
22/05/2020

Nghị quyết số 295/NQ-HĐND

22/05/2020
22/05/2020

Nghị quyết số 298/NQ-HĐND

22/05/2020
07/05/2020

Chỉ thị số 03/CT-UBND

07/05/2020
13/03/2020

Nghị quyết số 289/NQ-HĐND

13/03/2020
13/03/2020

Nghị quyết số 291/NQ-HĐND

13/03/2020
13/03/2020

Nghị quyết số 292/NQ-HĐND

13/03/2020
12/12/2019

Nghị quyết số 264/NQ-HĐND

12/12/2019