CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3033462

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 10 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12/10/2022

Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND

22/10/2022
24/05/2017

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND

03/06/2017
11/08/2016

Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND

21/08/2016
11/08/2016

Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND

21/08/2016
13/06/2016

Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND

23/06/2016
07/09/2012

Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND

07/09/2012
22/10/2007

Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND

29/10/2007
23/07/2007

Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND

02/08/2007
18/05/2006

Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND

18/05/2006
16/02/2006

Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND

16/02/2006