CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 1467212

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 1598 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
19/07/2023

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND

19/07/2023
19/07/2023

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND

19/07/2023
19/07/2023

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND

19/07/2023
19/07/2023

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND

19/07/2023
19/07/2023

Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND

19/07/2023
19/07/2023

Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND

19/07/2023
24/03/2023

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND

24/03/2023
24/03/2023

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND

24/03/2023
24/03/2023

Nghị quyết số 05/NQ/HĐND

24/03/2023
24/03/2023

Quyết định số 06/NQ-HĐND

24/03/2023