CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3106297

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 22 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
24/02/2022

Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND

06/03/2022
10/01/2022

Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND

20/01/2022
17/12/2021

Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
12/04/2021

Nghị quyết số 355/2021/NQ-HĐND

22/04/2021
03/02/2021

Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND

13/02/2021
09/12/2020

Nghị quyết số 347/2020/NQ-HĐND

19/12/2020
19/12/2018

Nghị quyết số 218/2018/NQ-HĐND

29/12/2018
02/02/2018

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND

12/02/2018
07/12/2017

Nghị quyết số 128/2017/NQ-HĐND

17/12/2017