CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3106239

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Nghị quyết số 321/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 321/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2020
Ngày hiệu lực 19/12/2020
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu Về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân thành phố
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký 0
Công báo
Tải về