CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2922285

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 106 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
27/12/2006

Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND

03/01/2007
20/12/2006

Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND

27/12/2006
20/12/2006

Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND

27/12/2006
27/07/2006

Chỉ thị số 22/CT-UBND

27/07/2006
12/06/2006

Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND

12/06/2006
10/05/2006

Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND

10/05/2006