CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3107293

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 57 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
15/12/2022

Nghị quyết số 73/2021/NQ-HĐND

15/12/2022
03/12/2019

Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND

13/12/2019
12/02/2018

Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND

22/02/2018
21/11/2017

Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND

01/12/2017
31/07/2014

Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND

10/08/2014
12/10/2013

Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND

22/10/2013
20/06/2011

Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND

30/06/2011
20/06/2011

Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND

30/06/2011
20/06/2011

Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND

30/06/2011
20/06/2011

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND

20/06/2011