CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

MenuSelector

Danh Mục

Không có liên kết

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 95499

TimKiem

DanhMucVanBan

Tra cứu văn bản

Có 1472 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12/08/2021

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND

22/08/2021