CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 448524

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 55 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
18/04/2022

Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND

28/04/2022
17/12/2021

Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
17/12/2021

Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND

27/12/2021
12/08/2021

Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND

22/08/2021
13/04/2021

Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND

23/04/2021
23/09/2020

Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND

03/10/2020
14/04/2020

Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND

24/04/2020
11/03/2020

Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND

21/03/2020
21/10/2019

Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND

31/10/2019
15/10/2019

Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND

25/10/2019