CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3106322

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 57 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
25/06/2021

Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND

05/07/2021
03/02/2021

Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND

13/02/2021
17/01/2021

Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐND

27/01/2021
14/06/2018

Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND

24/06/2018
15/05/2018

Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND

25/05/2018
19/03/2018

Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND

29/03/2018
07/12/2017

Nghị quyết số 119/2017/NQ-HĐND

17/12/2017
07/12/2017

Nghị quyết số 121/2017/NQ-HĐND

17/12/2017
11/08/2016

Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND

21/08/2016
10/12/2015

Nghị quyết số 120/2015/NQ-HĐND

20/12/2015