CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 507674

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 86 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
19/12/2018

Nghị quyết số 195/2018/NQ-HĐND

29/12/2018
19/12/2018

Nghị quyết số 206/2018/NQ-HĐND

29/12/2018
28/09/2018

Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND

08/10/2018
12/07/2018

Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND

22/07/2018
02/02/2018

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND

12/02/2018
18/11/2017

Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND

28/11/2017
14/02/2017

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND

24/02/2017
11/10/2016

Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND

21/10/2016
22/08/2016

Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND

01/09/2016
11/08/2016

Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND

21/08/2016