CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 2833488

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 1191 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
14/12/2023

Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND

14/12/2023
01/12/2023

Quyết định số 54/2023/QĐ-UBND

01/12/2023
15/11/2023

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND

15/11/2023
15/11/2023

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND

15/11/2023
15/11/2023

Nghị quyết số 64/NQ-HĐND

15/11/2023
15/11/2023

Nghị quyết số 65/NQ-HĐND

15/11/2023
15/11/2023

Nghị quyết số 66/NQ-HĐND

15/11/2023
15/11/2023

Nghị quyết số 67/NQ-HĐND

15/11/2023
15/11/2023

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND

15/11/2023
15/11/2023

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND

15/11/2023