CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 1467146

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 436 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
28/05/2007

Quyết định số 3687/QĐ-UBND

28/05/2007
14/05/2007

Chỉ thị số 10/CT-UBND

14/05/2007
04/05/2007

Quyết định số 3282/QĐ-UBND

04/05/2007
27/04/2007

Quyết định số 3134/QĐ-UBND

27/04/2007
20/04/2007

Quyết định số 3006/QĐ-UBND

20/04/2007
16/04/2007

Chỉ thị số 09/CT-UBND

16/04/2007
13/04/2007

Chỉ thị số 08/CT-UBND

13/04/2007
06/04/2007

Quyết định số 2606/QĐ-UBND

06/04/2007
29/03/2007

Quyết định số 2395/QĐ-UBND

29/03/2007
20/03/2007

Quyết định số 2061/QĐ-UBND

20/03/2007