CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 1463588

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 436 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
09/01/2007

Chỉ thị số 01/CT-UBND

09/01/2007
09/01/2007

Quyết định số 158/QĐ-UBND

09/01/2007
05/01/2007

Quyết định số 60/QĐ-UBND

05/01/2007
27/07/2006

Chỉ thị số 22/CT-UBND

27/07/2006
19/07/2006

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND

19/07/2006
19/07/2006

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND

19/07/2006
19/07/2006

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND

19/07/2006
19/07/2006

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND

19/07/2006
05/07/2006

Quyết định số 4530/QĐ-UBND

05/07/2006
28/06/2006

Quyết định số 4376/QĐ-UBND

28/06/2006