CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 670124

Tổng tập

Các số công báo đã xuất bản
Văn bản đã đăng công báo
Tất cả
83 văn bản
Văn bản quy phạm pháp luật
56 văn bản
Văn bản cá biệt
27 văn bản
Thống kê văn bản theo tháng xuất bản công báo
42 văn bản
3 văn bản
15 văn bản
23 văn bản
Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
Thống kê văn bản theo lĩnh vực