CongBaoHeader

CÔNG BÁO Thành phố Đà Nẵng

LienKetWeb

Liên kết web

VisitorCounter

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 3107958

TimKiem

DMVanBanTheoNhomVanBan

Có 4 kết quả
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
09/12/2020

Nghị quyết số 332/NQ-HĐND

19/12/2020
29/04/2008

Quyết định số 3483/QĐ-UBND

29/04/2008
22/06/2007

Quyết định số 4701/QĐ-UBND

22/06/2007
05/01/2007

Quyết định số 60/QĐ-UBND

05/01/2007